ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 474) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน (อ่าน 338) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1991) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1038) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 598) 31 พ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 2506) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3248) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4750) 30 พ.ค. 64
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1538) 28 พ.ค. 64
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7483) 27 พ.ค. 64
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9672) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28722) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8203) 24 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1903) 21 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2191) 21 พ.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11893) 17 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4059) 17 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการคัดเลือก แนวปฏิบัติ และรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์ประเมินศักยภาพฯ (อ่าน 1062) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4893) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1289) 12 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15693) 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5210) 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพ ม.3 (เดิม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1318) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1662) 30 เม.ย. 64
การชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 (อ่าน 11593) 29 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (รอบสี่) เพิ่มเติม (อ่าน 1346) 26 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2248) 23 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program) (เพิ่มเติม) (อ่าน 1302) 22 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียน (รอบสี่) (อ่าน 2021) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 817) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ English Program ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 662) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 873) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง งดใช้สถานที่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นการชั่วคราว (อ่าน 779) 20 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4441) 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3350) 19 เม.ย. 64
แจ้งเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 โปรแกรมนานาชาติ (International Program) เพิ่มเติม (อ่าน 578) 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 5) (อ่าน 616) 18 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 4) (อ่าน 559) 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 432) 12 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสี่) (อ่าน 2341) 12 เม.ย. 64